trademarkt eng

GER HUNfacebook aqu 32

Először a Start-kurzuson, majd azt követően a Body-kurzuson elő lehet hívni a mindannyiunkban benne rejlő érzékelési képességeinket. A kurzusokon a képességek fejlesztésére és alkalmazására is megtanít dr. Franz Ulrich.

START KURZUS

Célja:

A civilizáció által elfeledett ősi érzékelési képesség felerősítése, fejlesztése és gyakorlati alkalmazása.

Tematikája:

− Már az első napon képessé válhatunk bizonyos rezgések megkülönböztetésére.

− Gyakorolható a legkülönbözőbb anyagtípusok rezgéseinek érzékelése, megkülönböztetése egymástól.

− Megtanulható, hogyan működik a test, mint szenzor.

− Megfigyelhető, hogy a különböző rezgések a test mely szervének idegpontján „jeleznek”, s az pozitív vagy negatív hatással van-e a szervezetre.

− Megtanulható a földsugárzások érzékelése. Kiszűrhető a negatív élettani hatásuk.

A kurzus végén képesek leszünk:

Megtalálni letakart tárgyakat csupán rezgéseik alapján.

− Megkülönböztetni a hasznos, építő elemeket, illetve az értéktelen, romboló hatású anyagokat.

− Kiválogatni azokat a dolgokat, termékeket, amelyek az életminőséget pozitívan befolyásolják.

Érzékeld a valóságot!

Szeptemberben indul a tanfolyam!

További információk itt. 

BODY KURZUS

Célja:

A START kurzuson elsajátított ismeretek speciális irányú továbbfejlesztése, az emberi testrészek rezgéseinek megismerése, működésének megsegítése.

Tematikája:

− Megtanulható a test szerveinek kapcsolata, az idegeken futó agyi impulzusok érzékelése.

− Megkülönböztethető lesz a szervek frekvenciája, ennek következtében megállapíthatóak a legkülönfélébb testi tüneteket kiváltó okok.

− Megtapasztalható, hogy az emberi szervezet egy hatalmas labirintus, amelyben minden összefügg mindennel. Az agy mint irányító központ a hozzá érkező üzenetekre reagálva küldi tovább az utasításait a szerveknek. A testen belüli üzenetváltás rezgések formájában zajlik az idegpályákon.

− Elsajátítható ezen „üzenetek” felismerése.

A kurzus végén képesek leszünk:

− Az EMBERI ÉRZÉKELÉS FELSŐFOKON képességek segítségével érzékelt rezgések alapján megtalálni és felismerni a blokkokat az emberi testben.

Megtanulni a blokkok kioldását.

A blokkok oldásának technikájával az öreg, beteg sejtek cseréjét elindítani, új sejtek építését serkenteni. Ennek eredménye: sejtek fiatalodása, ideális testforma elérése.

Tapasztald meg az egészség, a hosszú élet és a szépség új dimenzióit!

Jelentkezési feltétel:

A START kurzus elvégzése, alapvető anatómiai ismeret.

További információk itt:

Tanfolyamra jelentkezés, bővebb információk: www.supersense.hu, SUPER SENSE Kft. Telefon: +36 (20) 44-999-44

 

Human Super Sense

A unique and special body treatment method based on sensing the frequency changes in the nerve points.
We treat the cause of the problem, not the symptom!
The results are: health; ideal body shape; rejuvenation; an energetic, long life; a happy family, economic successes.